nieubouw-deventer-senzora-header-new-zwart-wit-aspect-ratio-1600-600

Senzora
Raambuurt

Welkom op de website van Senzora Raambuurt. Op deze website willen we alle omwonenden en belangstellenden informeren over alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van Senzora en het participatieproces.

De transformatie van een bedrijfscomplex naar een meer open, stedelijk gebied met een stevig woonprogramma, heeft grote impact op de directe omgeving. De ontwikkeling kan een waardevolle aanvulling betekenen voor de Raambuurt en verdere omgeving, maar gaat ook gepaard met veranderingen die misschien wel vragen bij bewoners oproepen. We gaan daarom graag met jou als omwonende in gesprek.

Enscape_2023-10-24-23-54-28-aspect-ratio-800-375

ACTUEEL

Ontwerp-bestemmingsplan Senzora-terrein in procedure

Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met het ontwerp-bestemmingsplan Senzora-terrein als afronding van de Raambuurt.

Lees verder

PLANNING

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad het Masterplan met een aantal aandachtpunten voor de verdere uitwerking van het plan, vastgesteld.

Door middel van o.a. dialoogbijeenkomsten met de hele buurt en focusgroepen gaan we samen met omwonenden en met onze architecten in gesprek en halen we input op voor de verdere uitwerking van de plannen.

In juli 2022 werd het asbest uit de panden verwijderd. Inmiddels zijn alle te slopen panden gesloopt. Rond de zomer zijn alle funderingen ook verwijderd en zijn de sloopwerkzaamheden afgerond.

Op 28 september 2022 was er een informatiebijeenkomst over de sloopwerkzaamheden voor omwonenden rondom het Senzora-terrein. De gehele presentatie kun je hier nog rustig nalezen.

 

Medio 2024 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

In september 2024 wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. De doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure is uiteraard afhankelijk van eventuele bezwaren en beroep.

De verwachting is dat we in het derde kwartaal van 2025 in verkoop kunnen met de eerste woningen.

In het vierde kwartaal van 2025 wordt de grond bouwrijp gemaakt.

De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2026 kunnen gaan starten met de bouw.

In het tweede kwartaal van 2026 worden de eerste woningen opgeleverd en gestart met het woonrijp maken.

decoratie-pijlen-rechts-blauw

Sloopwerk

De sloop is in volle gang! Een groot deel van de gebouwen is al gesloopt. De sloopwerkzaamheden verlopen nog steeds volgens planning. Dat betekent dat de verwachting is dat vóór de zomervakantie dit jaar de werkzaamheden zijn afgerond.

Waardevol erfgoed wordt behouden. Zo krijgt het karakteristieke Senzorapand aan de Raamstraat een prominente plaats in het nieuwe plan en wordt het pand in oude luister hersteld. Ook het witte pand aan de Raamstraat wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe functie.

Mocht u na aanleiding van de sloopwerkzaamheden vragen hebben of heeft u klachten dan kunt u terecht bij de uitvoerder Hendrie ven ’t Ende van de Scheffergroep. (info@scheffergroep.nl of 06-81924966).

Meer info sloopwerkzaamheden

SloopwerkzaamhedenScheffergroep-aspect-ratio-600-400