nieubouw-deventer-senzora-header-new-zwart-wit-aspect-ratio-1600-600

Privacy

Privacy statement

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar BPDprivacyoffice@bpd.nl
Verantwoordelijke en contactgegevens

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming op het gebied van gegevensbescherming is:

BPD Europe B.V.
IJsbaanpad 1
1076 CV Amsterdam
Postbus 51262
1007 EG Amsterdam
+31 20 304 99 99
info@bpd.nl

Koopmans Bouwgroep b.v.
Marssteden 66,
7547 TD Enschede

U kunt contact opnemen met de privacy officer van BPD Europe B.V. (BPD) via e-mail op BPDprivacyoffice@bpd.nl of via de post op:

BPD Europe B.V.
T.a.v. afdeling Compliance & Privacy
IJsbaanpad 1 1076 CV
Amsterdam
Postbus 51262
1007 EG Amsterdam

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We zijn een gebiedsontwikkelaar die zich inzet voor het verwezenlijken van leefomgevingen. Natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf, maar we zien onszelf toch vooral als een onderneming met een maatschappelijke taak. Met idealen die niet alleen van bedrijfseconomische aard zijn. We delen graag de ervaringen en de kennis die we opdoen in de landen waarin we opereren, over ons vak, over de ontwikkelingen in de verschillende woningmarkten en over woonwensen van de consument. Om die kennis gericht met u te kunnen delen verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

BPD Europe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen:

 • bezoekers van onze websites en social media kanalen
 • geïnteresseerden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of ons magazine

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • we beschikken over uw toestemming
 • we hebben een gerechtvaardigd belang
 • we moeten aan een wettelijke verplichting voldoen

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken we uw persoonsgegevens, dan heeft u de volgende rechten. U mag:

 • uw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG)
 • uw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG)
 • uw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG)
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG)
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG)
 • uw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG)
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG)
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de
 • verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG)
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG)

U heeft de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens te beheren. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of ons magazine maken we een persoonlijk account voor u aan. U kunt uw persoonlijk account bereiken via het ‘Profiel’ op onze website of door te klikken op ‘Mijn profiel’ in de footer van onze nieuwsbrieven. In deze omgeving kunt u zelf uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Heeft u geen account of geen toegang (meer) tot uw account, dan kunt u een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen via BPDprivacyoffice@bpd.nl. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst uw identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Website
Op onze website vindt u informatie over onze kennis over gebiedsontwikkeling en over gebieden die wij ontwikkelen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang u daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht onderwerpen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken we uw e-mailadres om nieuwsbrieven toe te sturen. Wij meten het leesgedrag van de nieuwsbrieven en het verkeer van nieuwbrieven naar onze website. Zo kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. U kunt uw aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Uw aanmelding voor de nieuwsbrief opzeggen of uw gegevens uit onze systemen laten verwijderen kan via uw persoonlijk account op onze website of door te kiezen voor ‘Afmelden’ in de footer van de nieuwsbrieven.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren. Via LinkedIn kunt u zich met behulp van vooraf gevulde formulieren ook aanmelden voor onze nieuwsbrief of magazine. Volgt u BPD op social media? Dan kan het voorkomen dat wij uw foto graag gebruiken en als inspiratie willen delen met onze andere volgers. Plaatst u bijvoorbeeld een foto op Instagram en/of Facebook, met de hashtag van één van de projecten, en is uw account openbaar? Dan kan het zijn dat we contact met u opnemen met de vraag of we uw foto mogen gebruiken. Als wij uw foto mogen gebruiken vermelden we uiteraard altijd uw accountnaam als rechtmatige eigenaar van het beeld. Als u op onze vraag tot het verlenen van toestemming reageert, dan geeft u toestemming om uw foto te mogen gebruiken voor communicatiedoeleinden van BPD via sociale media kanalen en websites. Bij het gebruik vermelden we uiteraard altijd uw accountnaam als rechtmatige eigenaar van het beeld. Bent u van gedachten veranderd en wilt u dat we de foto van onze social media kanalen verwijderen? Stuur dan een bericht naar communicatie@bpd.nl. Dan zorgen wij dat uw foto uit onze database gehaald wordt en nergens meer vertoond/gebruikt zal worden.

Magazine
Wanneer u zich aanmeldt om magazines van ons te ontvangen, dan gebruiken we uw adresgegevens om deze magazines toe te sturen. U kunt uw aanmelding voor onze magazines altijd opzeggen in uw persoonlijk account.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij u uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van personen op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Persoonlijk account
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of ons magazine maken we een persoonlijk account voor u aan. U kunt uw persoonlijk account bereiken via het ‘Profiel’ op onze website of door te klikken op ‘Mijn profiel’ in de footer van onze nieuwsbrieven. In deze omgeving kunt u zelf uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we u eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?
Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, onze aandeelhouder Rabobank, rentmeesters, financiële instellingen en leveranciers van woonproducten. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen we bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die u met BPD heeft. Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief of ons magazine? Dan bewaren we uw gegevens totdat u zichzelf uitschrijft. Dat kan via uw persoonlijke account op onze website of via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. Als u zich niet uitschrijft, vragen wij u na 10 jaar of u de nieuwsbrief en/of het magazine wilt blijven ontvangen. Reageert u niet dan verwijderen wij uw gegevens.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kunt u terecht met vragen?
Heeft u een vraag, een verzoek of wilt u een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar BPDprivacyoffice@bpd.nl. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement, indien nodig, te wijzigen en te publiceren op onze website. Het bijgewerkte privacy statement wordt van kracht na publicatie, met inachtneming van het toepasselijke recht. Indien wij reeds gegevens over u hebben verzameld die door de wijziging worden beïnvloed en/of onderworpen zijn aan een wettelijke informatieplicht, zullen wij u ook op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2021 en is onderworpen aan een jaarlijkse review. De volgende review staat gepland op 1 juli 2023.