senzora deventer

Planning

De nieuwbouw voor Senzora is volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet er nog veel gebeuren. Zie onderstaand de planning voor de uitvoering van het participatieplan.

PLANNING

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad het Masterplan met een aantal aandachtpunten voor de verdere uitwerking van het plan, vastgesteld.

Door middel van o.a. dialoogbijeenkomsten met de hele buurt en focusgroepen gaan we samen met omwonenden en met onze architecten in gesprek en halen we input op voor de verdere uitwerking van de plannen.

In juli 2022 werd het asbest uit de panden verwijderd. Inmiddels zijn alle te slopen panden gesloopt. Rond de zomer zijn alle funderingen ook verwijderd en zijn de sloopwerkzaamheden afgerond.

Op 28 september 2022 was er een informatiebijeenkomst over de sloopwerkzaamheden voor omwonenden rondom het Senzora-terrein. De gehele presentatie kun je hier nog rustig nalezen.

 

In de 2e helft van 2023 wordt gestart met de bestemmingplanprocedure. Als omwonenden krijg je de mogelijkheid om je zienswijze naar voren te brengen.

Eind 2023 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

In augustus van 2024 wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. De doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure is uiteraard afhankelijk van eventuele bezwaren en beroep.

De verwachting is dat we in het 4e kwartaal van 2024 in verkoop kunnen met de eerste woningen.

In het eerste kwartaal van 2025 wordt de grond bouwrijp gemaakt.

De verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2025 kunnen gaan starten met de bouw.

In het tweede kwartaal van 2026 worden de eerste woningen opgeleverd en gestart met het woonrijp maken.