header_aanmeldpagina-aspect-ratio-800-375

27 apr 2023

Nieuw scenario Senzoraterrein

We werken met veel betrokkenen samen aan een haalbaar plan voor woningen op het terrein van Senzora. Op 6 maart was er een informatieavond voor alle omwonenden hierover.

De gemeenteraad van Deventer heeft een Masterplan met aandachtspunten vastgesteld voor het Senzoraterrein. Bij de uitwerking stuitten we op bedenkingen vanuit de buurt tegen bijvoorbeeld de bouwhoogte op enkele plekken. Op basis van de inbreng uit de buurt zoeken we verder naar een optimaal en haalbaar plan voor het Senzoraterrein.

Een plan waar iedereen blij mee is én dat past binnen alle aandachtspunten van de gemeenteraad bestaat niet. We leggen nu aan de gemeenteraad een nieuw scenario voor. Hierin staan minder woningen getekend en in lagere gebouwen. Om het financieel haalbaar te maken bevat het alternatieve plan minder woningen in de betaalbare categorieën dan was gepland. Omdat we hiermee afwijken van de uitgangspunten van de gemeenteraad, willen we dit bespreken met de raadsleden.

Nadat de gemeenteraad een uitspraak heeft gedaan, werken we het scenario verder uit. Dat betekent dat we dan gaan ontwerpen en het uiterlijk van de woningen en het gebied verder bepalen. Daarbij gebruiken we graag uw inbreng. Daarom streven we ernaar om voor de zomervakantie nog een bijeenkomst te organiseren over de architectuur op het nieuwe Senzoraterrein. Als dat niet lukt, ontvangt u kort na de zomervakantie een uitnodiging hiervoor.

Meer over het proces en een schets van het nieuwe alternatieve scenario vindt u hier:

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de volgende e-mailadressen:
p.schuldink@bpd of cris@le-clercq.nl