Enscape_2023-10-24-23-54-28-aspect-ratio-800-375

15 dec 2023

Ontwerp-bestemmingsplan Senzora-terrein in procedure

Op 4 oktober hebben wij de buurt geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over de uitkomst van het participatieproces en is door de architecten de laatste stand van zaken v.w.b. de ontwerpen voor het Senzora-terrein gepresenteerd.

Om de plannen voor de nieuwbouw op het Senzora-terrein mogelijk te maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. De afgelopen maanden is dit ontwerp-bestemmingsplan opgesteld en zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met het ontwerp-bestemmingsplan Senzora-terrein als afronding van de Raambuurt.

Het ontwerp-bestemmingsplan gaat uit van de realisatie van maximaal 130 woningen. Meer dan 50% daarvan worden betaalbare woningen in de sociale huur, middeldure huur en koopwoningen. Twee oorspronkelijke panden worden ingepast in de nieuwbouw. Het plan kent veel openbaar groen en is ontworpen met oog voor klimaatadaptie, natuur-inclusiviteit én voor het industriële verleden.

Ter inzage en inloopavond

Het ontwerp-bestemmingsplan Senzora-terrein ligt zes weken ter inzage, van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Tijdens deze termijn is het mogelijk te reageren op het plan. Op woensdag 10 januari organiseert de gemeente een inloopavond over het ontwerp-bestemmingsplan, van 17.00 tot 19.30 uur, in het stadhuis van Deventer.

Vervolg

Na de terinzagetermijn legt het college het definitieve bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Die besluit naar verwachting komend voorjaar over het bestemmingsplan. Op basis daarvan zou de bouw in 2025 kunnen starten.