header_4_oktober-aspect-ratio-800-375

08 sep 2023

Aanmelden bewonersbijeenkomst 4 oktober 2023

Geachte bewoner,

We willen u als omwonende van het Senzora-terrein, uitnodigen voor een buurtbijeenkomst op woensdagavond 4 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Gasfabriek in Deventer (Zutpenseweg 6b).

Op 13 juli 2022 is het masterplan inclusief aandachtspunten voor de ontwikkeling van het Senzora-terrein door de gemeenteraad vastgesteld. In november 2022 zijn we gestart met een tweetal focusgroepen om op een aantal thema’s, zoals architectuur, stedenbouw en verkeer met elkaar verdieping te zoeken. Op 6 maart van dit jaar hebben we in een brede dialoogbijeenkomst samen met de betrokken architecten de eerste uitwerking van de plannen laten zien aan de hele buurt. Tijdens de dialoogbijeenkomst en tevens daarna hebben de omwonenden de gelegenheid gekregen om met ons in gesprek te gaan over de plannen. Op basis van de input vanuit de dialoogbijeenkomst en de focusgroepen hebben we gewerkt aan alternatieve scenario’s met minder woningen en lagere bouwhoogtes. Deze scenario’s zijn op 17 mei 2023 ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft uiteindelijk de voorkeur uitgesproken om vast te houden aan het Masterplan en deze verder uit te werken.

De afgelopen maanden hebben we samen met onze architecten aan de uitwerking van het Masterplan gewerkt, waarbij we de input uit het participatie proces, waar mogelijk, hebben meegenomen. Tijdens de presentatie geven we aan welke input uit het participatieproces we hebben kunnen meenemen.

Het doel van de bewonersbijeenkomst is dat u als omwonende met ons in gesprek kunt over de plannen voor het Senzora-terrein aan de hand van de actuele ontwerpen van de architecten. Daarnaast willen wij deze bijeenkomst gebruiken om u te informeren over het vervolgproces.

In verband met de catering en de schaalgrootte vragen wij u om u voor 27 september a.s. aan te melden voor de bijeenkomst. Dat kan via de onderstaande button:

Aanmelden

Met vriendelijke groet,

Cris Zijlmans
Le Clercq Projectontwikkeling

Dennis Laing
BPD Gebiedsontwikkeling